Homeדף הבית  ›  גלאים  ›  גלאי הצפה
גלאי הצפה
  • מכון התקנים בישראל

גלאי הצפה

מטרת הגלאי לנטר את מפלס המים במתחם המיועד ולהתריע על גובה מפלס מים חריג לרכזת גילוי האש

הגלאי אידיאלי להתקנה במקומות בהם נזקי מים יכולים להתרחש והתקנתו יכולה לחסוך עלויות רבות של תיקוני נזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מהצפה.

הגלאי מתאים להתקנה במקומות כגון חדרי מחשבים, חדרי ציוד, טלפוניה, פירים וכל שטח אחר שעליו היינו רוצים לשמור ולהגן מפני הצפה שיכולה להיגרם מכל מיני סיבות, לרבות ניקוז מי גשמים, מיכל מים אשר יכול להינזק, דליפות צנרת.

הגלאי יזהה כל נוזל מוליך אשר מפלסו יכסה את גוף הגלאי, כך שייסגר מגע חשמלי בגלאי, ורכזת גילוי האש תתריע על היווצרות הצפה במקום המוגן.

פונקציה נוספת הנמצאת בגלאי היא איפוס אוטומטי אשר מאפשר המשך פעילות תקינה של הגלאי וחזרה לשגרה בתום האירוע.

גלאי ההצפה מאפשר עבודה במספר מתחים נומינאליים – 5VDC, 12VDC ו- 24VDC.

התקנה וחיווט פשוטים ביותר, חיבור של 2 גידים בלבד אשר מספקים הזנת כוח ובנוסף הזנה לצורך איתות אשר משמשת לחיווי וזיהוי התראה. חיבור החיווט יבוצע מגלאי ההצפה אל כרטיס כתובתי ADR-705 או ADR-805 אשר הינם כרטיסים INPUT.

הגלאי נועד להתקנה במבנים שונים

בתי חולים

אתרים בטחוניים

שדות תעופה

בסיסים צבאיים

מפעלים