Homeדף הבית  ›  מערכות משתלבות  ›  טלפון כבאים – TFP 7000
טלפון כבאים
  • מכון התקנים בישראל

טלפון כבאים – TFP 7000

מערכת איתות ותקשורת דו כיוונית המיועדת לכבאים וכוחות חרום המשולבת במערכת גילוי האש

ה- TFP-7000 הינה מערכת איתות ותקשורת דו כיוונית המיועדת לכבאים וכוחות חרום המשולבת במערכות גילוי האש. המערכת מוזנת ומבוקרת ע"י הרכזות הכתובתיות מתוצרת טלפייר.

מערכת טלפון הכבאים הינה מערכת מודולארית המאפשרת בקרה של עד מאות נקודות טלפון ובכך מתאימה למבנים גדולים ומורכבים.
בנוסף, לכל נקודת שקע ישנה כתובת עצמאית משלה ובקרה תמידית על הקווים מפני נתק או קצר. כמו כן, בעת אירוע אש או תקלה יתקבל חיווי לגבי סטטוס של כל שקע ושקע.

בעת תקלה, יתקבל דיווח ברכזת גילוי האש אשר תציג את כתובת, מיקום ומהות התקלה.
בעת אירוע אש, לוחם האש יחבר את שפורפרת הטלפון אל שקע הכבאים הרלוונטי ומיד תידלק נורית חיווי על גבי טלפון הכבאים בהתאם לכתובת השקע שאליו חוברה השפורפרת.

מכלול התצוגה הסטנדרטי הוא עבור בעל 8 נוריות אשר ניתן לשייך לכל נורית שקע או מספר שקעים המותקנים באזור גאוגרפי אחיד.
במידה ומעוניינים להגדיל את כמות נורות החיווי לתצוגה נוספת יש להשתמש ביחידות הרחבה נוספות בהתאם לקיבולת ולמגבלת הכתובות של הרכזת. מערכת טלפון הכבאים תותקן בלולאה או לולאות נפרדות מקווי הזנת הגלאים.

מערכת טלפון הכבאים TFP-7000 מאפשרת דיבור בו זמני של לפחות 5 נקודות טלפון עם יחידת השליטה.

מכללות ואוניברסיטאות

בתי חולים

בניינים רבי קומות

בתי מלון

שדות תעופה

בסיסים צבאיים

קמפוסים

מרכזים לוגיסטיים

מוזיאונים

מפעלים