Homeדף הבית  ›  מודולים ואביזרים  ›  לוח משנה – RM 7000
RM-7000 RFBLUR עדכני
  • מכון התקנים בישראל
  • Standart UL

לוח משנה – RM 7000

יחידת בקרה חכמה המאפשרת שליטה ובקרה ממקומות מרוחקים

לוח המשנה מדגם RM-7000 מאפשר תצוגת מצבי מערכת, (תקין, אזעקות ותקלות) וביצוע השתקת צופרים והשב על ידי אנשים מורשים ובעלי קוד גישה.

כמו כן ניתן לבצע בקרה ופיקוח של רכזות מדגמי ADR-7000, SAVER-7000, ו-GUARD-7 ממקומות מרוחקים ומעמדות מפתח כגון חדר קצין הביטחון, חדר מנהל האחזקה, וכו'.

הלוח כולל תצוגת  LCD גרפי, לוח מקשים, וזמזם פנימי.  מקשי לוח המשנה מוגנים על ידי סיסמה ומאפשרים ביצוע פעולות שליטה ובקרה.

החיבור בין הרכזת ללוח המשנה נעשה באמצעות קו תקשורת מסוג RS 485 (זוג גידים שזור).  החיבור יכול להתבצע ב-Class A או ב-Class B, בהתאם לדגם הרכזת.  ניתן לחבר עד 16 לוחות משנה מדגם RM-7000 לכל רכזת ADR-7000 ועד 3 לוחות משנה מדגם RM-7000 לכל רכזת SAVER-7000 או GUARD-7.

פעולת כל אחד מלוחות המשנה היא אוטונומית לחלוטין.  לוח משנה RM-7000 המחובר לרכזת ברשת יציג את כל אירועי הרכזת אליה הוא מחובר ואת אירועי הרכזות המוגדרות כ-"שותף" ברכזת אליה הוא מחובר.

אספקת המתח (24Vdc) ללוח המשנה ניתנת לבחירה כמפורט:

א.    מרכזת גילוי האש

ב.    מספק כח עזר כתובתי מקומי כדוגמת TPS-74A או TPS-34A.

לוח המשנה מתאים להתקנה במקומות בהם נדרש מערך רכזות מרובה, מחובר ברשת, אשר מאפשר שליטה על קמפוסים, מבנים ומתקנים מרוחקים

מכללות ואוניברסיטאות

בתי חולים

בניינים רבי קומות

בתי מלון

שדות תעופה

בסיסים צבאיים

קמפוסים

מרכזים לוגיסטיים

מוזיאונים

מפעלים