Homeדף הבית  ›  מערכות משתלבות  ›  TFVX חברת EVAX
מערכת כריזה EVAX
 • UUKL
 • מכון התקנים בישראל

TFVX חברת EVAX

TFVX הינה סדרת מערכות כריזת חירום ופינוי המשולבות במערכות גילוי האש מתוצרת טלפייר

TFVX הינה סדרת מערכות כריזת חירום ופינוי המשולבות במערכות גילוי האש מתוצרת טלפייר.  המערכות מאפשרות כריזת חירום כללית או כריזת חירום סלקטיבית, לפי אזורים אשר מתבצעת אוטומטית בעת אזעקת אש או ע"י מנהל אירוע האש באמצעות מיקרופונים הנמצאים על גבי המערכת או המחוברים באופן מרוחק.

מערכות ה- TFVX הינן מערכות All in one הכוללות את יחידות ההגברה, ספק מטען, מעגלי אכסון הודעות, לוגיקת הפעלה ומיקרופון והן ניתנות להתקנה פשוטה וקלה.

מערכות ה- TFVX  מאפשרות השמעת הודעות לאירועי חירום מגוונים ושונים כגון התראת אש, התראת צבע אדום, רעידת אדמה או טרור וכל זאת בהתאם ללוגיקה הממומשת ע"י מטריצות הפעלה מתקדמות.

למערכות מותאמים רמקולים במגוון דגמים, בהספקים שונים אשר נותנים מענה למנעד רחב של מבנים וצרכים כגון השמעת הודעות חירום, התרעות פינוי וכדומה

 

המערכת מתאימה להתקנה במקומות בהם נדרש מערך רכזות מרובה, מחובר ברשת, אשר מאפשר שליטה על קמפוסים, מבנים ומתקנים מרוחקים.

מכללות ואוניברסיטאות

בתי חולים

בניינים רבי קומות

בתי מלון

שדות תעופה

בסיסים צבאיים

אצטדיונים

מרכזים לוגיסטיים

מוזיאונים

מפעלים

תקינה

 • המערכות נושאות את תו התקן האמריקאיUL
 • מתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 2.1

בסדרה מספר דגמים בהספקים שונים

 • TFVX-25- מגבר W25
 • TFVX-50- מגבר W50
 • TFVX-100- מגבר W100
 • TFVX-200- 2 Xמגבר W100

בקרה מתקדמת ואמינות מירבית

 • מערכת All-in-one המאפשרת התקנה פשוטה וקלה
 • למערכת מעגלי מוצא מבוקרים ב- class A/B
 • המערכת מאפשרת חלוקת אזורים ומיתוג רגילים או כתובתיים.
 • למערכת הודעות פינוי וצלילי התראה בעברית בהתאם לדרישות ה- NFPA ומכון התקנים הישראלי
 • המערכת מאושרת עפ"י התקן הישראלי 1220 חלק 2 ותקן 864 UL
 • חיבור מיקרופונים מרוחקים ומבוקרים
 • מבחר רמקולים לתצורות התקנה מגוונות