• UUKL
 • מיוצר בישראל

TSC-7000

מפה סינופטית משולבת לדים בהתאמה אישית לכל פרויקט המאפשר התמצאות מקסימלית לכבאי בשעת חירום- בעלת תו התקן האמריקאי UL864 במהדורתו המחמירה והעדכנית ביותר לרבות אישור UUKL

המערכת מאפשרת ללוחמי האש התמצאות מקסימלית בעזרת תצוגת מפה סינופטית משולבת לדים שניתנת להתאמה ביחס לכל פרויקט

מערכת ניהול העשן הינה אמצעי חשוב לבטיחות ומיגון מבנים בכלל ובנייני מגורים בפרט מפני סכנת השריפות

לחצו כאן לצפיה בסרטוני הדרכה

המערכת מתאימה להתקנה במקומות בהם נדרש מערך רכזות מרובה, מחובר ברשת, אשר מאפשר שליטה על קמפוסים, מבנים ומתקנים מרוחקים.

מכללות ואוניברסיטאות

בתי חולים

בניינים רבי קומות

בתי מלון

שדות תעופה

בסיסים צבאיים

אצטדיונים

מרכזים לוגיסטיים

מוזיאונים

מפעלים

תקינה

 • 1. מאושר UUKL לפי תקן UL864 ובהתאם ל- NFPA-92, 72 NFPA
 • מתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 2.1

נתונים טכניים

 • אפשרות לשליטה עד 20 מפוחים מבורר אחד
 • חיבור של עד 9 לוחות ניהול עשן ברשת
 • תצוגת מצבי עבודה משותפת לכל הלוחות
 • תצורת עבודה כתובתית מלאה – ללא שימוש בבקרים חיצוניים

בקרה מתקדמת ואמינות מירבית

 • פנל העשן מאפשר מצבי תצוגה ושליטה מגוונים על מפוחים/ דמפרים
 • התצוגה הגרפית פועלת באופן המאפשר אינדיקציה ברורה של כל התרחישים האפשריים, לרבות תצוגת כיוון זרימת האוויר
 • אפשרות לחיבור מספר לוחות ניהול עשן ברשת המאפשר תפעול בניין ממספר כניסות או חניון משותף למספר בניינים
 • חיווי ויזואלי בזמן אמת למצב עבודה של כל מפוח ו/או תריס ולתקינות כל אלמנט במערכת
 • מהירה הכוללת חיבור 4 גידים למערכת גילוי האש בלבד