Homeדף הבית  ›  מערכות משתלבות  ›  FIRE PASS- מערכת למניעת דליקות

FIRE PASS- מערכת למניעת דליקות

מערכת למניעה קבועה של דליקות על ידי הפחתת אחוז החמצן בחלל המוגן

מוצר בלעדי מבית טלפייר !
המערכת פועלת בצורה של הפחתה קבועה של תכולת החמצן באוויר החלל המוגן על מנת למנוע התרחשות של שריפה או התפשטותה.
המערכת יונקת אוויר מתוך החלל המוגן ומחזירה אותו בצורה של אוויר היפוקסי (מופחת חמצן) היוצר בחלל המוגן סביבה שאינה מאפשרת התפתחות אש. המערכת מורידה את רמת החמצן בחלל המוגן לרמה הנדרשת אשר אינה מסוכנת להימצאות בני אדם באותו החלל

המערכת מתאימה להתקנה במקומות מגוונים

ארכיונים

בתי חולים

ספריות

חדרי כספות

מנועי מטוסים

חוות שרתים

מרכזים לוגיסטיים

מוזיאונים

יתרונות

 • מניעת שריפה באופן אקטיבי
 • כשירות מלאה של החלל המוגן וללא זמני השבתה
 • מניעה של נזק לרכוש
 • חיסכון בעלויות התחזוקה
 • הארכת תוחלת החיים של התכולה בחלל

התקנה קלה

 • מודלוריות ויכולת התאמה לפי גודל החלל המוגן
 • ללא התראות ופריקת שווא של מיכלי כיבוי
 • הגנה על חללים בכל הגדלים

פתרון "ירוק"

 • בטיחותי לבני האדם השוהים בחלל המוגן
 • ידידותי לסביבה
 • לא כימיקלים וגזים לא טבעיים