Homeדף הבית  ›  מערכות משתלבות  ›  מערכת שחרור עשן
מערכת שחרור עשן
 • מיוצר בישראל

מערכת שחרור עשן

 • מערכות שחרור העשן מסדרת BCF הינן פרי ייצור עצמי "כחול-לבן" מבית טלפייר. המערכות מאפשרות ליצור אזורים בטוחים במבנה מהם ניתן לשחרר עשן באופן טבעי על ידי פתיחה אוטומטית של חלונות עשן או דלתות האש. במבנים בהם לא קיימת אפשרות לשחרור עשן באופן טבעי בעת אירוע אש, מערכת שחרור העשן תאלץ פתיחת חלונות העשן באופן אוטומטי אשר תאפשר שחרור העשן כנדרש.המערכת מורכבת מרכזת שחרור עשן, מנועים בהתאמה כגון מנוע שרשרת לחלון קיפ או מנוע בוכנתי לחלון ובקר שליטה.מערכות שחרור העשן מסדרת BCF מתממשקות למערכות גילוי האש הכתובתיות מסדרת 7000 וסדרת הרכזות הקונבנציונליות מסדרת TSA. בעת אירוע אש, רכזת גילוי האש תעביר פקודה לרכזת שחרור העשן לבצע פתיחת חלונות מאולצת לצורך שחרור העשן. רכזת שחרור העשן נשלטת גם על ידי בקר פיקוד חיצוני כאשר קיימת אפשרות לבצע דרכו פתיחה או סגירה ידנית של החלונות.מנועי המערכת תוכננו ופועלים לפי התקן האירופאי, EN-12101-2.יתרונות:
  • • גמישות מרבית בתכנון והתקנה – עד הפעלת 20 מנועים.
  • • ניתן לחבר עד 8 מערכות על ידי כבל תקשורת בלבד.
  • • ניתן לחבר עד 8 בקרים (פנל שליטה) על ידי כבל תקשורת בלבד.
  • • מערכת מודולרית הניתנת להרחבה.
  • • נורית POWER דולקת במצב מערכת תקין.
  • • נורית ERROR דולקת בזמן תקלה.
  • • נורית CLOSE דולקת נותנת חיווי בדבר סטטוס החלון (חלון סגור).
  • • נורית OPEN דולקת נותנת חיווי בדבר סטטוס החלון (חלון פתוח).
  • • פתיחה או סגירה יזומה, ללא תלות במערכת גילוי העשן.
  • • סגירת חלונות העשן וחזרה לשגרה על ידי איפוס המערכת באמצעות לחצן RESET (רק לאחר הפסקת הפקודה ממערכת גילוי האש)
  • • בדיקת פתיחת חלונות ידנית על ידי מקש הOPEN
  • • בדיקת סגירת חלונות ידנית על ידי מקש הCLOSE
  • • פקודה ידנית מרכזת גילוי עשן. דרך פקודת המוניטור ב7000. דרך התפריט הראשי.
  • • כלי דיאגנוסטיקה על המצאות תקלה מסוימת במערכת.
  • • במידה ויש תקלה ברכזת שחרור עשן היא תוצג באפליקציה ובתוכנת שו"ב.

מערכות שחרור העשן מיועדות להתקנה במבנים מגוונים לרבות מפעלים, אולמות אירועים, אטריומים, אולמות ספורט ועוד.

מפעלים

אולמות אירועים

אטריומים

אולמות ספורט