TFB-180SBA
  • מכון התקנים בישראל

TFB-180SA צופר

משמש כאמצעי התראה קולית וחזותית בעת אירוע אש

לטלפייר מגוון רחב של צופרים חלקם משולבי נצנץ בעל פיקודים נפרדים לצופר ולנצנץ.

ה-180SA-TFB וה-180BSA-TFB הם תקנים הכוללים בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר כתובתי או בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר נצנץ כתובתי.

קיימים שני דגמים:

  • 180SA-TFB – בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר כתובתי
  • 180BSA-TFB – בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר נצנץ כתובתי

הבסיסים תואמים את סדרת הגלאים הכתובתיים מתוצרת טלפייר TFO-480A ,TFH-280A ,TPH-482A

פעולת השתק צופרים ברכזת תפסיק את פעולת הצופר והנצנץ

הצופרים מתאימים להתקנה במגוון רחב של מבנים

מכללות ואוניברסיטאות

בתי חולים

בניינים רבי קומות

בתי מלון

שדות תעופה

בסיסים צבאיים

אצטדיונים

מרכזים לוגיסטיים

מוזיאונים

מפעלים