TSA-1000 רכזת גילוי אש אזורית
 • מיוצר בישראל
 • Standart CE
 • Standart EN-54
 • תו תקן ירוק
 • מכון התקנים בישראל

TSA-1000

רכזת קונבנציונאלית אזורית לגילוי וכיבוי אש - מספר אזורי הגילוי והמוצאים ניתנים להגדלה באופן מודולארי עד ל-16 מבואות, עם אופציה להרחבות נוספות

הרכזת הנה מודולרית ומאפשרת הרחבה על ידי שימוש במכלולים שונים הכוללים מבואות, מוצאים וממסרים למימוש דרישות לוגיות שונות ומורכבות.

ניתן לחבר לרכזת גילוי אש זו עד 4 לוחות משנה דיגיטאליים מדגם RM-1000 באמצעות ממשק RS-485.

כמו כן ניתן לחבר לרכזת מוצאים לתקשורת מחשבים ולוחות סינופטיים.

כל אירוע או תקלה במערכת מוצגים בפרוט מלא ומאפשרים איתור תקלות נוח ומהיר למשתמש, לטכנאים ולאנשי שרות בכל הרמות.

הרכזת פועלת בהתאם לתקן הישראלי ת.י. 1220, התקן האמריקאי UL 864 מהדורה 9, והתקנים אירופאים EN 54-2 ו-EN 54-4.

הרכזת מבקרת קווי גילוי הפועלים בשיטה הדו-גידית וקווי מוצא המשמשים להפעלת קו צופרי אזעקה, התקני כיבוי אוטומטי, צופרי פינוי או התקני מוצא אחרים.

בנוסף קיימים מוצאים נפרדים להפעלת צופר אזעקה ראשי, חייגן אוטומטי ומגעים “יבשים” לחיווי מצבי אזעקה ותקלה של המערכת ותקלות פיקוח.

 

 

 

המערכת מיועדת להתקנה בפרוייקטים קטנים עד בינוניים

גני ילדים

בתי כנסת

גלריות

בתי ספר

משרדים

חנויות

 • הגנות קווי המבוא והמוצא מבוצעת ללא נתיכים באמצעות מערך ניהול זרם מתקדם
 • המערכת כוללת פונקצית התרעה לניקוי גלאים

 • תצוגת הרכזת הינה ידידותית, ברורה, מפורטת ומבוססת על נוריות LED
 • טעינת הסוללות נעשית תוך בקרה מלאה על מתח הטעינה, זרם הטעינה ומדידת יכולת הסוללות לאספקת זרם בעומס

 • ניתן לבצע את כל פעולות התכנות דרך מקשי המערכת או על ידי מחשב באמצעות תכנה ייחודית
 • רכזת גילוי אש זו כוללת “אימות אזעקה” אוטומטי