TSA-240 רכזת כיבוי אש
 • מיוצר בישראל
 • Standart CE
 • Standart EN-54
 • מכון התקנים בישראל

TSA-200

רכזת קונבנציונאלית אזורית לגילוי וכיבוי אש - כוללת 2 אזורי גילוי

הרכזת פועלת בהתאם לתקן הישראלי ת.י. 1220, התקן האמריקאי UL 864 מהדורה 9, והתקנים אירופאים EN 54-2 ו-EN 54-4.

רכזת גילוי אש זו כוללת שני אזורי גילוי, מוצא צופרים, מוצאי חייגן אש וחייגן תקלה, ממסר אזעקה ממסר תקלה ומוצאי פיקוד פרטיים לאזורים.

מאפשרת חיבור לחצנים, גלאי עשן מסוגים שונים, גלאי חום, גלאי קרן, גלאי יניקה, גלאי גז וגלאים אחרים.

כל אירוע או תקלה במערכת מוצגים בפרוט מלא ומאפשרים איתור תקלות נוח ומהיר למשתמש, לטכנאים ולאנשי שירות בכל הרמות.

 

 

 

המערכת מיועדת להתקנה בפרוייקטים קטנים עד בינוניים כגון:

גני ילדים

בתי כנסת

בתי ספר

בנייני מגורים

עיצוב מודרני וממשק מתקדם

 • עיצוב מלוטש ומודרני
 • גוף פלסטיק בקווים נקיים
 • תצוגה גרפית מעוצבת וידידותית על מסך LCD בגודל 240 x 64 פיקסלים
 • ממשק סימבולי ומפורט
 • מסך שליטה לאיתור ארועים ותקלות בצורה נוחה ומהירה בשגרה ובחירום

בקרה מתקדמת

 • תצוגת הרכזת הינה ידידותית, ברורה, מפורטת ומבוססת על נוריות LED
 • טעינת הסוללות נעשית תוך בקרה מלאה על מתח הטעינה, זרם הטעינה ומדידת יכולת הסוללות לאספקת זרם בעומס
 • הרכזת מאפשרת הוספת מכלול כיבוי להפעלה מוצלבת או הפעלה מאזור בודד נבחר
 • ניתן לבצע את כל פעולות התכנות דרך מקשי המערכת או על ידי מחשב באמצעות תכנה ייחודית
 • רכזת גילוי אש זו כוללת “אימות אזעקה” אוטומטי

תקינה

 • ת.י. 1220
 • התקן האירופאי EN-54
 • התקן האמריקאי UL